banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

ออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากฯ 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบโชค “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”

16 ม.ค. 2563

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี และสลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ คุณฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ร่วมเป็นกรรมการ ประกอบด้วย คุณรัตนา กิตติพิบูลย์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ สำนักงานศาลยุติธรรม พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์กมิล  ปั้นประสงค์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช คุณสุชิน รัตนศิริวิไล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด คุณชนะ ผาสุกสกุล หัวหน้าฝ่ายข่าวและฝ่ายเทคโนโลยี แมเนเจอร์ ออนไลน์ และคุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนิวมีเดีย สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ในการนี้ ได้มีการออกรางวัลสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายสลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อด้วย

Skip to content