banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. ให้โอวาท GSB Brand Ambassador & Smart MC 2019 ในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

อธส. ให้โอวาท GSB Brand Ambassador & Smart MC 2019 ในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ

5 พ.ย. 2562

     เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้โอวาทแก่ GSB Brand Ambassador & Smart MC 2019 ในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ GSB Brand Ambassador & Smart MC 2019 เป็นตัวแทนของการสื่อสารภาพลักษณ์ธนาคารออมสินสู่สังคม ซึ่งธนาคารคัดเลือกจากพนักงานและลูกจ้างที่มีศักยภาพ ความสามารถและมีความมุ่งมั่น ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่ดีมาเป็นตัวแทนเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของธนาคารผ่านกิจกรรมและการนำเสนอบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือก GSB Brand Ambassador & Smart MC มาแล้ว 2 รุ่น ดำรงตำแหน่งรุ่นละ 2 ปี

Skip to content