banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินบ้านสะลวงใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อธส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินบ้านสะลวงใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

21 ส.ค. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินบ้านสะลวงใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้พูดคุยและชื่นชมคณะกรรมการที่ช่วยกันดำเนินงานและพัฒนาสถาบันการเงินบ้านสะลวงในให้เป็นองค์กรการเงินชุมชนที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมให้กับหมู่บ้านและชุมชนเมือง

Skip to content