banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคใหม่”

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคใหม่”

16 พ.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการออมสิน เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคใหม่” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน (นบส.รง.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ข้าราชการในการเป็นผู้บริหารหน่วยงานในอนาคตให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพและเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

Skip to content