banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 “ก้าวสู่ยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทย”

อธส. ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 “ก้าวสู่ยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทย”

29 ก.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนา “กับดักหนี้กับการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินครัวเรือนฐานราก” ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 BOT Symposium 2022 “ก้าวสู่ยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทย : Strengthening Economic and Financial Foundations for the Next Generation” ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เน้นย้ำถึงบทบาทธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ (คนรวยกู้ถูก คนจนกู้แพง) และสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ปรับโครงสร้างดอกเบี้ยตลาดให้ต่ำลง ต้นทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม สนับสนุนสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม มีความสามารถในการชำระหนี้ มีรายได้เลี้ยงชีพยั่งยืน พร้อมบูรณาการในการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงเน้นการบริหารจัดการเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำกำไรและนำกำไรบางส่วนไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา “กับดักหนี้ฐานราก” ในการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้น และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

Skip to content