banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส.ร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต”

อธส.ร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต”

29 ก.ย. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมงานสัมมนา “ถอดรหัสลงทุน ก้าวข้ามวิกฤต” โดยร่วมรับฟังคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “Next Chapter ประเทศไทย” ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ ภายในงานสัมมนาดังกล่าว ซึ่งประชาชาติธุรกิจและบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในโลกธุรกิจ มุมมองใหม่ๆ ในการบริหารการลงทุน การยกระดับธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (เพลินจิต) กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วม Breakfast Talk กับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นักธุรกิจในภาคธุรกิจต่างๆ นักคิด ปัญญาชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ด้วย

Skip to content