banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส.รับมอบถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างธนาคาร ปี 2562

อธส.รับมอบถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างธนาคาร ปี 2562

27 ก.ย. 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างธนาคาร ประจำปี 2562 จากคุณมนตรี บุญดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบภายใน ในฐานะผู้แทนประธานชมรมเทเบิลเทนนิสธนาคารออมสิน และนักกีฬาเทเบิลเทนนิสธนาคารออมสิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content