banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบนโยบายการปฏิบัติงานผู้บริหารสายกิจฯ 2

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบนโยบายการปฏิบัติงานผู้บริหารสายกิจฯ 2

18 มี.ค. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 แก่ผู้บริหารในสังกัดสายงานกิจการสาขา 2โดยเน้นย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณวรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 คุณเบญจพร นิลรัต ผู้อำนวยการภาค 4 คุณอารยา ศรีมณฑก ผู้อำนวยการภาค 5 คุณชุติมา สุขสวัสดิ์อำนวย ผู้อำนวยการภาค 6 พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการสาขาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงผ่านระบบออนไลน์

Skip to content