banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. บรรยายพิเศษในงานสัมมนา Go Thailand : ปลุกกำลังซื้อ ฟื้นพลังเศรษฐกิจ จุดพลุอสังหาฯ พาไทยติดปีก

อธส. บรรยายพิเศษในงานสัมมนา Go Thailand : ปลุกกำลังซื้อ ฟื้นพลังเศรษฐกิจ จุดพลุอสังหาฯ พาไทยติดปีก

11 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการเสวนา “จุดพลุอสังหาฯ พาไทยติดปีก” ร่วมกับคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และคุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนา Go Thailand : ปลุกกำลังซื้อ ฟื้นพลังเศรษฐกิจ จุดพลุอสังหาฯ พาไทยติดปีก ซึ่งมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “ปลุกกำลังซื้อ ฟื้นพลังเศรษฐกิจไทย” ภายในงานดังกล่าวซึ่งบริษัทฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และกระทรวงการคลังร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้ลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่อยู่อาศัยและธุรกิจต่อเนื่อง เป็นพลังผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน เงินสะพัด เกิดการใช้จ่ายเงินทองหมุนเวียนหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจทั้งระบบท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยต่อไปได้ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Skip to content