banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

ออมสินรับรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

7 ก.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แทนธนาคาร รับรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้มีมติมอบรางวัลดังกล่าวให้กับธนาคารออมสิน ด้วยเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนานัปการ และเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในการนี้ ธนาคารออมสินยังได้รับโล่เกียรติคุณในโอกาสที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่งด้วย ในงานครบอบ 8 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

Skip to content