banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแก่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

25 เม.ย. 2563

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จำนวน 4,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบแก่พระสงฆ์ บุคลากรทางการแพทย์และประชาผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ในโครงการช่วยเหลือวัดต่างๆ โรงพยาบาล และประชาชนผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส COVID-19 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดตราด ผู้แทนวัดและผู้แทนหน่วยงานรับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าในโครงการดังกล่าว ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

Skip to content