banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 2564

ส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 2564

29 ต.ค. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานมอบรางวัลส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลส่งเสริมการออมสำหรับธนาคารโรงเรียน รางวัลนักเรียนสุดยอดนักออม รางวัลเด็กดีของสังคม และรางวัลออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง โดยมีตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี 2564 เป็นที่ระลึกด้วย โดยมีการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Skip to content