banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 2 คน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 2 คน

21 พ.ย. 2565
Skip to content