banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สำนักงานเขตพญาไทนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

สำนักงานเขตพญาไทนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

1 ส.ค. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินให้การต้อนรับคุณสุนีย์ โชคธนชัยสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน 70 คน ในโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินและรับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของกิจการธนาคารออมสิน” ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content