banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการขายกับ MyMo ALPHA”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการขายกับ MyMo ALPHA”

2 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการขายกับ MyMo ALPHA” ซึ่งฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เทคนิคการขายให้กับสมาชิกโครงการ MyMo ALPHA  โดยมีคุณพลอย ลุมทอง ผู้ก่อตั้งบริษัท C’est Design และที่ปรึกษาโครงการ MyMo ALPHA เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว พร้อมจัดทำ Workshop ให้กับพนักงานธนาคารออมสินที่เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 25 คน โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความยินดีกับสมาชิกโครงการ MyMo ALPHA ที่มีผลดำเนินงานสูงสุด TOP 3 ประจำเดือนกันยายน 2562 ได้แก่ คุณสมฤทัย บุญพิทักษ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี คุณภคพล เชิดชู สาขาพานทอง  คุณวรกร ครรชิตสกุล สาขาเดอะมอลล์ บางแค และรางวัลพิเศษ  WINNER CHALLENGER  POINT และ WINNER CHALLENGER RANKING ได้แก่ คุณภคพล เชิดชู สาขาพานทอง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกในโครงการ MyMo ALPHA ที่สามารถสะสม Point จากการหาลูกค้า MyMo รายใหม่ได้สูงสุด และเพื่อให้สมาชิกโครงการ MyMo ALPHA และคณะทำงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและอุปสรรค และนำมาวิเคราะห์และพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ร้านอาหาร Siam Brasserie

Skip to content