banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 15

สัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 15

27 พ.ย. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 15 “ปฏิบัติการขจัดความสูญเสีย สร้างความเติบโต…ต่อสิ่งแวดล้อม: GSB ZERO WASTE” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยให้แก่พนักงาน และลูกจ้าง และยังมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
ภายในพิธีงานสัปดาห์ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลการดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน (5ส) ประจำปี 2562 รางวัลกิจกรรม “ออมสินลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”และการเสวนาเรื่อง “ขจัดความสูญเสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมการเสวนา

Skip to content