banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

22 ธ.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 -2567 และรับรองงบดุลพร้อมรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2559 โดยมีสมาชิกฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content