banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

31 ม.ค. 2563

    เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการดำเนินการงานเรื่องต่างๆ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญดังกล่าว ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ประจำปี 2563 ด้วย
    ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ในปี 2562 มีดังนี้ สมาชิก จำนวน 19,731 คน ทุนดำเนินงานกว่า 16,866 ล้านบาท กำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวนกว่า 426 ล้านบาท

Skip to content