สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร แก่ธนาคารออมสิน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร แก่ธนาคารออมสิน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตร แก่ธนาคารออมสิน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1 ก.ค. 2562