banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรแก่ธนาคารออมสินในโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรแก่ธนาคารออมสินในโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

29 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการภาค 18 ภาค เข้าเฝ้ารับประทานผ้าไตร เพื่อเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทโครงการ “อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดในพื้นที่ต่างๆ ของธนาคารออมสินภาคทั้ง 18 ภาค ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานสัมโมทนียกถาให้แก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการดังกล่าว นับเป็นพระกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
 อนึ่ง ในช่วงเย็นของวันดังกล่าวสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานในพิธีปลงผมนาคให้แก่ผู้เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการดังกล่าว ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ด้วย

Skip to content