banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สมเด็จพระสังฆราชประทานข้าวสารให้ธนาคารออมสินนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19

สมเด็จพระสังฆราชประทานข้าวสารให้ธนาคารออมสินนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19

17 ส.ค. 2564

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานข้าวสารจากโครงการในพระดำริ จำนวน 200 ถุง รวม 1,000 กิโลกรัม ให้ธนาคารออมสินนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้อำนวยการภาค 3 ได้เข้ารับมอบข้าวสารประทานดังกล่าว จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนซี่งพักอาศัยในพื้นที่ 2 ฝั่งคลองบางกอกน้อย เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ต่อไป

Skip to content