banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคร่างกาย

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคร่างกาย

29 ม.ค. 2562

บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ มุ่งเน้นพัฒนา เพื่อการรักษาผู้ป่วยในอนาคต

Skip to content