banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสิน จับมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนสมาชิก SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

ธนาคารออมสิน จับมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนสมาชิก SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

8 พ.ย. 2564

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SMEs ภายใต้ “โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ระหว่าง ธนาคารออมสิน และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประมาณ 1 แสนราย โดยมีนายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ รศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการหอการค้าฯ ร่วมในพิธี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

Skip to content