banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ.น่าน

ออมสินร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ.น่าน

9 ส.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งมีคุณสุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัคร ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ณ บริเวณสามแยกบ้านห้วยฟอง – บ้านเปี้ยงซ้อ เพื่อเพิ่มต้นไม้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม รวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่อย่างยั่งยืน

Skip to content