banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

28 เม.ย. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะบุคลากรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยคุณพรเทพ ศรีสมพงษ์ หัวหน้าสำนักทรัพยากรบุคคล ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมเรียนรู้กระบวนการจัดทำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางแผนการเสริมสร้างพฤติกรรมประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content