banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

17 ธ.ค. 2563

โดยขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตรในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ส่งใบสมัครได้ทาง email address : apply-cgi@cgi.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2554 1900 ต่อ 2144, 2128, 091-738-2301
หรือดูรายละเอียดที่ www.cgi.ac.th

Poster Open House 2021 (4)

Skip to content