banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สถาบันการเงินรัฐ-เอกชน ผนึกพลังแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

สถาบันการเงินรัฐ-เอกชน ผนึกพลังแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

26 ก.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการผลักดันมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยแสดงเจตนารณ์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจัง ตรงกับภารกิจหลักที่สถาบันการเงินของรัฐกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน โดยถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการและพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนตามมาตรการนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางเป้าหมายไว้ เชื่อว่ามาตรการนี้จะส่งผลให้หนี้ครัวเรือนในอนาคตมีคุณภาพมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำถึงความพร้อมของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนมาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนดังกล่าว ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีคุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย คุณอธิป ศิลป์พจีการ รองประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล และคุณฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าวต่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ณ ห้องประชุมสมานสโมสร ธนาคารแห่งประเทศไทย

Skip to content