banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > วันเด็กสามเณร “สามเณรเด็กไทย ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา”

วันเด็กสามเณร “สามเณรเด็กไทย ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา”

13 ม.ค. 2563

    เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดย คุณบัณฑิต กองทรัพย์ ผู้อำนวยการเขตเชียงใหม่ 2 จัดกิจกรรมวันเด็กสามเณร “สามเณรเด็กไทย ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา” ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณจิระชาติ ซื่อตระกูล
นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กสามเณรดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเหมือนเด็กและเยาวชนทั่วไป ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสามเณรที่จะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคต ในการนี้ ธนาคารออมสินได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ดร.ฐาณี จิตวิริโย ผู้ก่อตั้งและพัฒนาสถานธรรมปลีกวิเวกในการจัดกิจกรรมวันเด็กสามเณรในปีนี้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “สามเณรเด็กไทย ผู้สืบสานพระพุทธศาสนา” ถาม-ตอบธรรมมะ กิจกรรมสอยดาวแจกรางวัลให้กับสามเณร รวมถึงถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรด้วย

Skip to content