banner banner

วันรพี ประจำปี 2565

21 ก.ค. 2565

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ “วันรพี” ประจำปี 2565 ชมนิทรรศการ การจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก ระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.thethaibar.or.th หรือสอบถามได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2887 6810

Skip to content