banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร >  “วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

 “วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

14 ก.ย. 2565

คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีวางพวงดอกไม้ เนื่องในวันบุรฉัตร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหน้าพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ในการนี้ ธนาคารออมสินได้วางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พร้อมสมทบทุน “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน” ในนิธิปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธ เลขที่ 1099 ด้วย

Skip to content