banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

“วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

14 ก.ย. 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานและทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ทั้งยังทรงประกอบพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการในการพัฒนาประเทศชาตินานัปการ โดยมีคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน และมีราชสกุลและหน่วยงานที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ อาทิ กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ พระอุโบสถ และพระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

Skip to content