banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

“วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

14 ก.ย. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีวางพวงดอกไม้ เนื่องในวันบุรฉัตร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ณ บริเวณหน้าพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ในการนี้ ธนาคารออมสินได้วางพวงมาลาถวายสักการะ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ พระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พร้อมสมทบทุน “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน” ในนิธิปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธ เลขที่ 1099 เป็นเงิน 20,000 บาท ด้วย

Skip to content