banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

“วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินจัดพิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

14 ก.ย. 2563

            เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานและทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ทั้งยังทรงประกอบพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการในการพัฒนาประเทศชาตินานัปการ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ราชสกุลและหน่วยงานที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ พระอุโบสถ และพระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

            โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้สมทบทุน “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน” ในนิธิปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธ เลขที่ 1099 เป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ ราชสกุล หน่วยงานที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ และประชาชนทั่วไปยังได้ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เพื่อการรักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เป็นเงิน 92,800 บาทด้วย

Skip to content