banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ร่วมแถลงข่าวและเปิดตัวผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง แห่งประเทศไทยประจำปี 2563

ร่วมแถลงข่าวและเปิดตัวผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง แห่งประเทศไทยประจำปี 2563

4 มี.ค. 2563

    เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณวินัย  สิทธิไวทยาภรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 “ยูลีกหญิง 63”  โดยธนาคารออมสินได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึ้นโดยมีดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการแถลงข่าว และมีผู้สนับสนุนการแข่งขัน นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

Skip to content