banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

26 พ.ย. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการแถลงข่าว และมีคุณลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมแถลงข่าวดังกล่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

Skip to content