banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ร่วมพิธียกช่อฟ้าโท ณ เบื้องหน้าอุโบสถวัดพญาวัด

ร่วมพิธียกช่อฟ้าโท ณ เบื้องหน้าอุโบสถวัดพญาวัด

13 ม.ค. 2563

     เมื่อวันอาทิตย์ที่  12 มกราคม พ.ศ. 2563  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าโท ณ อุโบสถวัดพญาวัด อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิพยประกันชีวิต พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธียกช่อฟ้าโท ซึ่งธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง ช่อฟ้าอุโบสถวัดพญาวัด จำนวน 488,888 บาท โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะได้กราบนมัสการพระธรรมนันทโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร และเยี่ยมชมจุดเช็คอินธนาคารออมสิน ณ วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร จ.น่าน ด้วย

Skip to content