banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

21 ธ.ค. 2563

         เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณคเชนทร์ บุญวงศ์ ผู้ช่วยอำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 คุณศิริรัตน์ ยิ้มถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการเขตตาก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารภาค 7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง จ.ตาก และทรงเปิดอาคาร 107 ปี ธนาคารออมสิน ซึ่งทางธนาคารให้การสนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียน พร้อมปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนี้ ผู้ช่วยอำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานในโอกาสที่ธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ

Skip to content