วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

18 ส.ค. 2565