banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

16 ต.ค. 2563

           เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารความเสี่ยง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี 2563 จากพลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

           ธนาคารออมสินได้ให้สนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการดำเนินการ “โครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดได้ให้การสนับสนุนในการจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ จ.ตาก ด้วย

Skip to content