banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม

6 ต.ค. 2564

เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินโดยคุณสมชาย นุตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล หมอพร้อม ในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเรื่องการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านโครงการหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

Skip to content