banner banner

ระวัง SMS ปลอม

28 ก.พ. 2565

S 22249585

 

 

ตามที่ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ “สินเชื่อGSBออมสิน” ในรูปแบบข้อความลิงค์ส่งไปที่กล่องข้อความ SMS และ Line เข้ามือถือของลูกค้าและประชาชนจำนวนมาก โดยใช้ข้อความเชิญชวนลักษณะกระตุ้นให้ กดรับสิทธิกู้เงินหลายรูปแบบ เพื่อหลอกให้ประชาชนที่ต้องการเงินกู้ด่วน เกิดความสนใจและกดลิงค์เข้าไป ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ออกประกาศแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่องนั้น

โอกาสนี้ จึงขอแจ้งเตือนมาอีกครั้ง
‼️อย่าหลงเชื่อ ไม่คลิก ไม่กด ไม่กรอกข้อความใด ๆ เด็ดขาด
ลิงค์ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ของธนาคารออมสิน

Skip to content