banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระบบลงทะเบียนออนไลน์เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ประชาชนยื่นกู้ได้ต่อเนื่อง อนุมัติแล้วกว่า 140,000 ราย คาดวันนี้ยื่นกว่า 200,000 ราย ต้องใช้เวลารอคิว คนเข้าลงทะเบียนหนาแน่นตลอดทั้งวัน

ระบบลงทะเบียนออนไลน์เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ประชาชนยื่นกู้ได้ต่อเนื่อง อนุมัติแล้วกว่า 140,000 ราย คาดวันนี้ยื่นกว่า 200,000 ราย ต้องใช้เวลารอคิว คนเข้าลงทะเบียนหนาแน่นตลอดทั้งวัน

16 เม.ย. 2563

Skip to content