banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนที่ธนาคารออมสินสนับสนุน

รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนที่ธนาคารออมสินสนับสนุน

24 ส.ค. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับคุณปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง และเยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านคลองป่าไม้ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง และสถาบันการเงินชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากมะหาดต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมมอบแนวทางในการบริหารจัดการ การสร้างวินัยการออม และการเป็นองค์กรชุมชนที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติต่อไปในการนี้ ธนาคารออมสินได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินบ้านพลูตาหลวง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมธนาคารออมสินสาขาเนินพระ จ.ระยอง อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างด้วย

Skip to content