banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > รมช.คลัง “คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ” มอบนโยบายธนาคารออมสิน

รมช.คลัง “คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ” มอบนโยบายธนาคารออมสิน

4 ต.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ธนาคารออมสิน โดยมีคณะกรรมการและคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน นำโดยคุณธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานกรรมการธนาคารออมสิน และคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบายในการดำเนินงานดังกล่าว และมีคุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 

Skip to content