banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ย้ายที่ทำการสำนักราชดำเนิน เป็นการชั่วคราว

ย้ายที่ทำการสำนักราชดำเนิน เป็นการชั่วคราว

18 มี.ค. 2562

รายละเอียด :
สถานที่ตั้งทำการ (ชั่วคราว) เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Skip to content