banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ย้ายที่ทำการธนาคารออมสินสาขาพัทลุง และกำหนดวันเปิดดำเนินการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพัทลุง

ย้ายที่ทำการธนาคารออมสินสาขาพัทลุง และกำหนดวันเปิดดำเนินการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพัทลุง

24 ม.ค. 2562

รายละเอียดดังนี้ :

ย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพัทลุง มายังที่ดินราชพัสดุอาคารสำนักงานใหม่

-ที่อยู่ อาคารเลขที่่ 601 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เลขที่ 93000 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

– เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

Skip to content