banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > มอบรางวัล GSB Smart MC 2019 พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบ GSB Brand Ambassador 2019

มอบรางวัล GSB Smart MC 2019 พร้อมประกาศผลผู้เข้ารอบ GSB Brand Ambassador 2019

12 ก.ค. 2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้ได้รับตำแหน่ง GSB Smart MC 2019 จำนวน 4 คนในโครงการ GSB Brand Ambassador & GSB Smart MC 2019 ได้แก่ คุณการัณย์ ทองพรรณ ฝ่ายธุรกิจร้านค้ารับบัตร คุณจักรพันธ์ เทียบดารา ธนาคารออมสินภาค 10 คุณจายุวัต รัตนบุรานนท์ ธนาคารออมสินภาค 2 และคุณพศุตม์พัฒน์ กระดังงา ธนาคารออมสินภาค 16 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด GSB Brand Ambassador 2019 จำนวน 20 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินด้วย ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท อ.บางแสน จ.ชลบุรี

       ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้เข้าร่วมการประกวด GSB Brand Ambassador 2019 จำนวน 60 คน และ ผู้เข้าร่วมการประกวด GSB Smart MC 2019 จำนวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ “GSB Brand Ambassador & GSB Smart MC 2019” รอบ Audition ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และเข้ารับการอบรมเสริมสร้างบุคลิกภาพ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท อ.บางแสน จ.ชลบุรี ด้วย

Skip to content