banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > กิจกรรมการประกวด “รางวัลสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน”

กิจกรรมการประกวด “รางวัลสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน”

18 ก.ค. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลสุดยอดนักพัฒนา คนออมสินหัวใจเพื่อชุมชน” ให้กับหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 2, 6, 7,11,13 และ 16 โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 – 6 เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล พร้อมมอบรางวัล Popular Vote จากกิจกรรมดังกล่าวให้กับภาค 17 ด้วย ณ ห้องสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ ได้มีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการซึ่งมีการบูรณาการแบบองค์รวมภายใต้ภารกิจธนาคารเพื่อสังคม ผ่านระบบออนไลน์ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวด้วย โดยหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชนภาค 1-18 ได้บูรณาการความร่วมมือกับธนาคารออมสินภาค / เขต / สาขา / หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถพัฒนาชุมชนมากกว่า 3,526 ชุมชน มีผู้รับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม มากกว่า 203,077 คน รวมถึงสร้างช่องการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ เพิ่มรายได้ให้ร้านค้า มากกว่า 17,155 ร้าน

Skip to content