banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > มอบคอมพิวเตอร์โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม รร.ธนาคารออมสิน จ.ประจวบฯ

มอบคอมพิวเตอร์โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม รร.ธนาคารออมสิน จ.ประจวบฯ

19 ก.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสุขดี จรีรัตนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน และคุณสุกัญญา ศรีพิพัฒน์ ผู้อำนวยการภาค 4 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม จำนวน 50 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ให้กับโรงเรียนธนาคารออมสิน โดยมีคุณสุรชัย แคลนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมเพื่อการศึกษาหาความรู้ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสินเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของโรงเรียนที่ธนาคารออมสินสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) โครงการ Smart Farm และโครงการสนับสนุนสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Skip to content