banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ภาค 13 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ภาค 13 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

30 ต.ค. 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณเสาวลักษ์ บรรพต ผู้อำนวยการภาค 13 นำคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมีคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ต่อไป

Skip to content